Cách convert Aruba AP-105 sang IAP

  • Tải phần mềm Instant Aruba theo link sau. (https://support.arubanetworks.com/LifetimeWarrantySoftware/tabid/121/Default.aspx)
  • Tạo máy chủ tftp (các thím có thể dùng phần mềm tftp hoặc solarwinds tftp)
  • Bật nguồn AP và kết nối console với ap vào PC, cắm eth0 vào router.
  • Cách kết nối console các thím kết nối với PC. Sau khi máy nhận driver đầy đủ kiểm tra tên cổng COM (của mình là cổng COM1)console1.jpg
  • Bật Putty cấu hình như sau: vào phần serial, thay số cổng com cho phù hợp.console-com.jpg
  • Quay lại phần Session, chọn Serial -> Open
  • connect-com.jpg
  • Cắm nguồn cho AP boot, “Hit Enter to stop autoboot” để vào apboot.
  • Convert AP, các thím nhập các dòng lệnh sau:

# Main code
proginv system ccode CCODE-RW-de6fdb363ff04c13ee261ec04fbb01bdd482d1cd
invent -w

# Cấu hình địa chỉ IP AP, các thím có thể sử dụng DHCP để lấy ip động từ router hoặc setenv ip để cấu hình một static ip (phải cùng lớp mạng với pc đặt tftp ở trên)
dhcp
# Đặt Ip cho AP
setenv ip 192.168.88.66 255.255.255.0
# Đặt IP cho server tftp.
setenv serverip 192.168.88.177
# phân vùng để upgrade, AP có phân vùng để chạy OS (phân vùng 0 và phân vùng 1)
upgrade os 0 ArubaInstant_Cassiopeia_6.4.4.8-4.2.4.6_58505
# Sau khi upgrade os thành công
Factory_reset
# Lưu cấu hình, nếu không khi boot ap sẽ báo lỗi “turn off mobility” và không boot vào os được
saveenv
reset

Nguồn tham khảo: voz.vn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Loading...