Wifi chập chờn và cách xử lý

Em có con vigor 2925 để ở dải ip 192.168.1.1. Kết nối với 1 con tp link wifi đã tắt dhcp. 2925 làm tải chính.Hiện có tầm khoảng 30 thiết bị kết nối tới con vigor này ở dải ip là 192.168.1.x

  • Hiện tại wifi của nhà em nó chập chờn, đẩy cả user ra ngoài. mạng dây cũng ảnh hưởng theo.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Loading...