Tại sao không cấu hình load balancing giữa line FTTH và ILL

Nguyên nhân: đặc thù khác nhau

ILL chỉ ưu tiên hướng quốc tế cho các mạng đi Quốc tế thôi

Link: tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Loading...